Högtryck Mjuktvätt Taktvätt pris

Högtryck Mjuktvätt Taktvätt pris

Här kan du få ett pris för taktvätt för villor.

Du kan få pris per kvm.

Gå igenom vårt formulär och få ett pris nu.

.Taktvätt med högtryck är mellan 45kr till 65kr per kvm med efterföljande mjuktvätt, kemiskt behandling.

ENDAST MJUKTVÄTT är mellan 25kr till 35kr per kvm!
href=”https://www.google.se/maps/place/Tata+Hustv%C3%A4tt+Fastighetstv%C3%A4tt/@56.0514571,12.7166091,14z/data=!4m5!3m4!1s0x465232581ed22f47:0xa12c423cffb0e408!8m2!3d56.0207292!4d12.7179004″>Tata Hustvätt Google
Taktvätt
Fasadtvätt
HemFasadtvätt pris

Fasadtvätt pris

Pris för villor är mellan 3500kr till maximum 12000kr.

Absolut bästa fasadtvätt i Syd Sverige.

Fördelar med Softwash (mjuktvätt):

Softwash är den effektivaste och mest långvariga lösningen för rengöring av fasader

Softwash är den prismässigt billigaste metoden för fasadtvätt

Softwash är den snabbaste metoden på marknaden! en fördel för kunden som slipper-långvarigt buller och hinder onödigt lång tid utanför fastigheten

Softwash är den metod som är mest skonsam för fasaden/ytan samt minst mekaniskverkan på materialen.

href=”https://www.google.se/maps/place/Tata+Hustv%C3%A4tt+Fastighetstv%C3%A4tt/@56.0514571,12.7166091,14z/data=!4m5!3m4!1s0x465232581ed22f47:0xa12c423cffb0e408!8m2!3d56.0207292!4d12.7179004″>Tata Hustvätt Google
Kontakta oss
Fasadtvätt Malmö
Fasadtvätt Helsingborg
Fasadtvätt