Högtryck Mjuktvätt Taktvätt pris

Högtryck Mjuktvätt Taktvätt pris

Här kan du få ett pris för taktvätt för villor.

Du kan få pris per kvm.

Gå igenom vårt formulär och få ett pris nu.

.Taktvätt med högtryck är mellan 45kr till 65kr per kvm med efterföljande mjuktvätt, kemiskt behandling.

ENDAST MJUKTVÄTT är mellan 25kr till 35kr per kvm!
href=”https://www.google.se/maps/place/Tata+Hustv%C3%A4tt+Fastighetstv%C3%A4tt/@56.0514571,12.7166091,14z/data=!4m5!3m4!1s0x465232581ed22f47:0xa12c423cffb0e408!8m2!3d56.0207292!4d12.7179004″>Tata Hustvätt Google
Taktvätt
Fasadtvätt
Hem